หน้าหลัก เกี่ยวกับสุพรีม ข่าวสาร และกิจกรรม

Supreme Events

 
 
บรรยากาศกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้บริหาร และผู้จัดการ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา  
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สุพรีมฯ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้บริหาร และผู้จัดการ เป็นการขอพร อวยพร ให้แก่กัน และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และการงานในปี 2561 บรรยากาศโดยรวมของกิจกรรมดังกล่าวเต็มไปด้วยความสุข ความชื่นใจ ตลอดงาน
กิจกรรมทำบุญประจำปี เพื่อเสริมสร้างสิริมงคล ณ โรงงานสุพรีม  
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร และพนักงานสุพรีมฯ ได้ร่วมกันทำบุญประจำปี เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ณ โรงงานสุพรีม หลังจากเสร็จสิ้นการทำบุญประจำปี ทุกคนหน้าตาสดใส อิ่มบุญกันทั่วหน้า
CSR Supreme ในปี 2017 ที่ผ่านมา  
ในปี 2017 ที่ผ่านมา สุพรีมได้เดินหน้าสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชน สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภาระกิจที่สุพรีมได้ตระหนัก และให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการแบ่งปัน ส่งมอบ สร้างสรรค์ และเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งรอยยิ้มให้สังคมเช่นนี้ต่อๆไป

Supreme News

 
 
ภาพแห่งความทรงจำ จากงานสัมมนาสุพรีมฯ 3 วัน 2 คืน ที่ผ่านมา   
หลังจากที่ชาวสุพรีมได้ร่วมกันทำกิจกรรมสัมมนา 3 วัน 2 คืน ที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับงานนี้ ก็คือ ภาพแห่งความทรงจำ และความประทับใจ ที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้าง ประสานความสามัคคี และสร้างน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อนำพาสุพรีมฯของเรา ไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ ซึ่งเป็นความสำเร็จของทุกคนในองค์กรต่อๆไป
สุพรีมฯ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเหลือ-ขอ ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น   
สุพรีมฯ ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเหลือ-ขอ โดยการบริจาคสิ่งของต่างๆ และทุนทรัพย์ ให้กับโครงการฯ เพื่อให้ทางโครงการฯได้นำไปแจกจ่ายแก่เด็กด้อยโอกาส และจัดจำหน่าย เพื่อนำเงินมาเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น และเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ เป็นหนึ่งในภาระกิจที่สุพรีมได้ตระหนัก และให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการแบ่งปัน ส่งมอบ สร้างสรรค์ และเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งรอยยิ้มให้สังคมเช่นนี้ต่อๆไป
พนักงานสุพรีมฯได้ร่วมกันแต่งกายสีแดง เพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคงแก่ชีวิต ในวันตรุษจีน  
พนักงานสุพรีมฯได้ร่วมกันแต่งกายโทนสีแดง เพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เนื่องในวันตรุษจีน 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยที่มาของสีแดง ชาวจีนเชื่อกันว่าสีแดงเป็นสีแห่งความมงคล สีแห่งแสงสว่าง จึงเชื่อว่าเป็นสีที่มีพลังอำนาจในการขับไล่สิ่งอัปมงคล ภูตผีปีศาจทั้งหลายออกไป ดังนั้น บ้านที่ติดสีแดง คนที่สวมชุดแดง หรือเด็กที่พกซองแดง จึงสามารถอยู่รอดปลอดภัยมีชีวิตที่สงบสุข
 
 
  Supreme Service Products NEWS&Event Contact Us
 
About Supreme
History
ISO 9001 & 14001
Award
แจ้งซ่อม Online
Warranty Information
ศูนย์บริการ Supreme
ศูนย์บริการ OTPC โซน 3
มายไอที
Printer/Toner/Peripheral
Supreme Events
Supreme News
IT News
 
 
Copyright Supreme Distribution (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved