หน้าหลัก เกี่ยวกับสุพรีม ข่าวสาร และกิจกรรม
   
      TeleSale
      HR & Admin
      พนักงานบัญชี

TeleSale

พนักงานขาย ( TeleSale ) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ 

     เพศ หญิง
     อายุ 22-35 ปี
     วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
     ประสบการณ์ด้านงานขาย 2 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ
    1. นำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการผ่านทางโทรศัพท์และอีเมล์ กับกลุ่มลูกค้าของบริษัท
    2. รับผิดชอบยอดขาย , เป้าหมายการขายผลิตภัณฑ์ ดูแลการสั่งซื้อสินค้าและเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง
    3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับบริษัท
    4. วิเคราะห์ข้อมูลการขาย จัดทำรายงานต่างๆ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรณ์ แก้ไขปัญหา และหาแนวทางป้องกัน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท
    5. จัดทำใบเสนอราคา จัดทำเอกสารสอบราคา ,ต้องบันทึกการติดต่อกับลูกค้า (Report Sale)
    6. ติดตามการชำระค่าสินค้า
    7. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานของบริษัท

   
  Supreme Service Products NEWS&Event Contact Us
 
About Supreme
History
ISO 9001 & 14001
Award
แจ้งซ่อม Online
Warranty Information
ศูนย์บริการ Supreme
ศูนย์บริการ OTPC โซน 3
มายไอที
Printer/Toner/Peripheral
Supreme Events
Supreme News
IT News
 
 
Copyright Supreme Distribution (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved