หน้าหลัก เกี่ยวกับสุพรีม ข่าวสาร และกิจกรรม
   
      หัวหน้าแผนกการเงิน
      พนักงานธุรการบริการลูกค้า
      พนักงานติดตั้ง

หัวหน้าแผนกการเงิน

 ลักษณะงาน
- จัดทำและวางแผนงบประมาณการรับ/จ่ายเงิน(Cash Flow)
- ตรวจสอบการรับชำระเงินผ่านธนาคารและการรับชำระเงินของลูกค้า เพื่อนำเข้าธนาคาร
- ตรวจสอบและอนุมัติใบสั่งขาย, ใบจดหนี้, ตรวจสอบ และอนุมัติคำขอ BG
- บริหารจัดการลูกหนี้ และเจ้าหนี้
- บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน การขอวงเงินสินเชื่อธนาคาร และการใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน
- มีประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

   
  Supreme Service Products NEWS&Event Contact Us
 
About Supreme
History
ISO 9001 & 14001
Award
แจ้งซ่อม Online
Warranty Information
ศูนย์บริการ Supreme
ศูนย์บริการ OTPC โซน 3
มายไอที
สินค้า Warehouse Sale
Printer/Toner/Peripheral
Supreme Events
Supreme News
IT News
 
 
Copyright Supreme Distribution (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved