หน้าหลัก เกี่ยวกับสุพรีม ข่าวสาร และกิจกรรม
   
      หัวหน้าแผนกการเงิน
      พนักงานธุรการบริการลูกค้า
      พนักงานติดตั้ง

พนักงานติดตั้ง

ลักษณะงาน
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า
- ติดตั้งระบบ Network

คุณสมบัติ
- เพศชายเท่านั้น อายุ 21 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- สามารถขับรถยนต์ และไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
   
  Supreme Service Products NEWS&Event Contact Us
 
About Supreme
History
ISO 9001 & 14001
Award
แจ้งซ่อม Online
Warranty Information
ศูนย์บริการ Supreme
ศูนย์บริการ OTPC โซน 3
มายไอที
สินค้า Warehouse Sale
Printer/Toner/Peripheral
Supreme Events
Supreme News
IT News
 
 
Copyright Supreme Distribution (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved