หน้าหลัก เกี่ยวกับสุพรีม ข่าวสาร และกิจกรรม
   
      หัวหน้าแผนกการเงิน
      พนักงานธุรการบริการลูกค้า
      พนักงานติดตั้ง

พนักงานธุรการบริการลูกค้า

 ลักษณะงาน
- รับเรื่องแจ้งซ่อมอุปกรณ์จากลูกค้า
- จัดทำเอกสารการเคลม/ซ่อมสินค้าจากลูกค้า
- ประสาน และติดตามสินค้าเคลม/ซ่อมจากผู้จำหน่าย

คุณสมบัติ

- อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
- วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ปี
- มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
   
  Supreme Service Products NEWS&Event Contact Us
 
About Supreme
History
ISO 9001 & 14001
Award
แจ้งซ่อม Online
Warranty Information
ศูนย์บริการ Supreme
ศูนย์บริการ OTPC โซน 3
มายไอที
สินค้า Warehouse Sale
Printer/Toner/Peripheral
Supreme Events
Supreme News
IT News
 
 
Copyright Supreme Distribution (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved