หน้าหลัก เกี่ยวกับสุพรีม ข่าวสาร และกิจกรรม
   
      Supreme Events
      Supreme News
      IT News

สุพรีมฯ CSR ปลูกปะการังเทียม

2015-04-09 14:20:47 
หลังจากที่ทำงานกันอย่างเคร่งเครียดเพื่อร่วมสร้างรายได้ให้กับองค์กร ก็ถึงเวลาที่ชาวสุพรีมฯ พร้อมใจจับมือกันร่วมทำกิจกรรม CSR เพื่อคืนกำไรให้กับสังคมกันบ้าง โดยในการบำเพ็ญประโยชน์ครั้งนี้ มีจุดหมายในการปลูกปะการังเทียมเพื่อคืนบ้านให้กับสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (กองทัพเรือ) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี\r\n\r\n เป็นอีกครั้งที่ชาวสุพรีมฯ ได้ร่วมแรงร่วมใจในการตอบแทนสิ่งดีๆ ให้กับสังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นับเป็นการสร้างจิตสำนึกของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศทางทะเลให้คงอยู่สืบไป 
 


 
   
  Supreme Service Products NEWS&Event Contact Us
 
About Supreme
History
ISO 9001 & 14001
Award
แจ้งซ่อม Online
Warranty Information
ศูนย์บริการ Supreme
ศูนย์บริการ OTPC โซน 3
มายไอที
Printer/Toner/Peripheral
Supreme Events
Supreme News
IT News
 
 
Copyright Supreme Distribution (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved