หน้าหลัก เกี่ยวกับสุพรีม ข่าวสาร และกิจกรรม
   
      Supreme Events
      Supreme News
      IT News

อบรมหลักสูตร MS Windows 10 สำหรับ BAAC ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

2018-01-19 09:49:05 
เมื่อวันที่ 17 และ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สุพรีมได้จัดอบรมหลักสูตร MS Windows 10 สำหรับ BAAC ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยแบ่งเป็น 2 section section ที่ 1 ในวันที่ 17 มกราคม 2561 ผู้เข้าอบรม “ฝ่ายสำนักแผน และเทคโนโลยี” section ที่ 2 ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ผู้เข้าอบรม “ศูนย์ภาค” บรรยายโดยคุณศุภวิชญ์ เขียวขจี ตลอดหลักสูตร  
 
 
   
  Supreme Service Products NEWS&Event Contact Us
 
About Supreme
History
ISO 9001 & 14001
Award
แจ้งซ่อม Online
Warranty Information
ศูนย์บริการ Supreme
ศูนย์บริการ OTPC โซน 3
มายไอที
Printer/Toner/Peripheral
Supreme Events
Supreme News
IT News
 
 
Copyright Supreme Distribution (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved