หน้าหลัก เกี่ยวกับสุพรีม ข่าวสาร และกิจกรรม
   
      Supreme Events
      Supreme News
      IT News

ใช้กระดาษครบสองด้าน ต้นไม้ทั้งป่าคงยิ้มได้

2018-04-19 09:12:21 
รู้หรือไม่ว่า ปัจจุบันคนไทยใช้กระดาษโดยเฉลี่ยแล้วมากถึงคนละ 32 กิโลกรัมต่อปี รองคิดดูนะครับว่าถ้ารวมๆกันแล้วจะมากเพียงใด  


 รู้หรือไม่ว่า ปัจจุบันคนไทยใช้กระดาษโดยเฉลี่ยแล้วมากถึงคนละ 32 กิโลกรัมต่อปี ลองคิดดูนะครับว่าถ้ารวมๆกันแล้วจะมากเพียงใด กระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตัน ต้องใช้ต้นไม้มากถึง 1-2 ต้น และใช้กระแสไฟฟ้าในการผลิตมากถึง 1,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงใช้น้ำมัน 300 ลิตร ใช้น้ำ 20 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งนับว่าใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตไม่น้อยเลยทีเดียว โดยเฉพาะกระดาษทุกแผ่นต้องใช้ต้นไม้เป็นทรัพยากรหลักในการผลิต ซึ่งทราบดีกว่าการตัดต้นไม้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติดังนั้นจึงขอนำเสนอเรื่อง วิธีการการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดพลังงาน

1. อย่าใช้กระดาษหน้าเดียวทิ้งควรใช้กระดาษทั้งสองหน้า เพราะกระดาษแต่ละแผ่นย่อมหมายถึงต้นไม้หนึ่งต้นที่ต้องเสียไป
2. ควรใช้การส่งเอกสารต่อ ๆ กัน แทนการสำเนาเอกสารหลาย ๆ ชุด เพื่อประหยัดกระดาษ ประหยัดพลังงาน
3. หลีกเลี่ยงการใช้กระดาษปะหน้าโทรสารชนิดเต็มแผ่น ควรหันมาใช้กระดาษขนาดเล็กที่สามารถตัดพับได้หลาย ๆ แผ่น เพื่อใช้ส่งได้หลาย ๆ ครั้ง จะช่วยลดการสูญเสียกระดาษ
4. ใช้การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ แทนการส่งข่าวสารข้อมูลโดยเอกสาร จะช่วยลดการใช้กระดาษ และลดการใช้พลังงานในการผลิตกระดาษได้มาก
5. เวลาจัดงานสังสรรค์ต่าง ๆ ควรหลีกเลี่ยงการใช้จานกระดาษ แก้วน้ำกระดาษ เพราะสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรในการผลิต
6.หนังสือพิมพ์อ่านเสร็จแล้วอย่าทิ้งอย่าง เช่น นำมาเป็นวัสดุตกแต่ง ทำเป็นถุงกระดาษ หรือนำมาเช็ดกระจกให้ใสสะอาดเป็นต้น
***เพียงแค่นี้เราก็ทำให้ต้นไม้ยิ้มได้แล้ว
 
   
  Supreme Service Products NEWS&Event Contact Us
 
About Supreme
History
ISO 9001 & 14001
Award
แจ้งซ่อม Online
Warranty Information
ศูนย์บริการ Supreme
ศูนย์บริการ OTPC โซน 3
มายไอที
Printer/Toner/Peripheral
Supreme Events
Supreme News
IT News
 
 
Copyright Supreme Distribution (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved