หน้าหลัก เกี่ยวกับสุพรีม ข่าวสาร และกิจกรรม
   
      Supreme Events
      Supreme News
      IT News

สุพรีมฯ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเหลือ-ขอ ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

2018-04-19 09:19:00 
สุพรีมฯ ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเหลือ-ขอ โดยการบริจาคสิ่งของต่างๆ และทุนทรัพย์ ให้กับโครงการฯ เพื่อให้ทางโครงการฯได้นำไปแจกจ่ายแก่เด็กด้อยโอกาส และจัดจำหน่าย เพื่อนำเงินมาเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น และเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ เป็นหนึ่งในภาระกิจที่สุพรีมได้ตระหนัก และให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการแบ่งปัน ส่งมอบ สร้างสรรค์ และเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งรอยยิ้มให้สังคมเช่นนี้ต่อๆไป 
 
 
   
  Supreme Service Products NEWS&Event Contact Us
 
About Supreme
History
ISO 9001 & 14001
Award
แจ้งซ่อม Online
Warranty Information
ศูนย์บริการ Supreme
ศูนย์บริการ OTPC โซน 3
มายไอที
Printer/Toner/Peripheral
Supreme Events
Supreme News
IT News
 
 
Copyright Supreme Distribution (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved