หน้าหลัก เกี่ยวกับสุพรีม ข่าวสาร และกิจกรรม
   
      Supreme Events
      Supreme News
      IT News

โครงการปรับปรุงห้องเรียนพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ BBC

2014-06-23 13:44:29 
พิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงห้องเรียนพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 3 กรฎาคม 2557 ได้มีพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงห้องเรียน พร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี โดยท่านผู้อำนวยการ อ.ขจรพล บูรณะสมบัติ รับมอบโครงการจากคุณสิบพัน แก้วแช่ม ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดโครงการ : ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 242 เครื่อง
มูลค่าโครงการ : 16,812,000 บาท  : ปรับปรุงห้องภายนอกภายใน จำนวน 13 ห้อง
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ Core i5 ห้องละ 96 เครื่อง จำนวน 2 ห้อง
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ Core i7 ห้องละ 50 เครื่อง จำนวน 2 ห้อง
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One Core i5 จำนวน 96 เครื่อง จำนวน 1 ห้อง
 
   
  Supreme Service Products NEWS&Event Contact Us
 
About Supreme
History
ISO 9001 & 14001
Award
แจ้งซ่อม Online
Warranty Information
ศูนย์บริการ Supreme
ศูนย์บริการ OTPC โซน 3
มายไอที
Printer/Toner/Peripheral
Supreme Events
Supreme News
IT News
 
 
Copyright Supreme Distribution (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved