หน้าหลัก เกี่ยวกับสุพรีม ข่าวสาร และกิจกรรม
   
      Supreme Events
      Supreme News
      IT News

กิจกรรม CSR “ร่วมใจกันสร้าง…ฝายชะลอน้ำ” เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561

2018-11-07 10:42:44 
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาบริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคม โดยร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี เตรียมกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ช่วยฟื้นฟูสภาพป่าให้อุดมสมบูรณ์ และเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงอยู่กับโลกใบนี้อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 
   
  Supreme Service Products NEWS&Event Contact Us
 
About Supreme
History
ISO 9001 & 14001
Award
แจ้งซ่อม Online
Warranty Information
ศูนย์บริการ Supreme
ศูนย์บริการ OTPC โซน 3
มายไอที
Printer/Toner/Peripheral
Supreme Events
Supreme News
IT News
 
 
Copyright Supreme Distribution (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved