หน้าหลัก เกี่ยวกับสุพรีม ข่าวสาร และกิจกรรม
   
      Supreme Events
      Supreme News
      IT News

Recent Supreme News

 
บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์ ) จำกัด ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  30 พฤษภาคม 2560
บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์ ) จำกัด ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.00 นาฬิกา คณะผู้บริหาร โดย คุณภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล พร้อมด้วยพนักงาน เชิญพวงมาลาไปถวายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความอาลัย จากนั้น เวลา 19.00 น.ได้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล ถวายผ้าบังสุกุลแด่พระสงฆ์ ที่สวดพระพุทธมนต์ และสดับปกรณ์ ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ รวม 10 หน่วยงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ
อบรมหลักสูตร MS Windows 10 สำหรับ BAAC ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  19 มกราคม 2561
เมื่อวันที่ 17 และ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สุพรีมได้จัดอบรมหลักสูตร MS Windows 10 สำหรับ BAAC ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยแบ่งเป็น 2 section section ที่ 1 ในวันที่ 17 มกราคม 2561 ผู้เข้าอบรม “ฝ่ายสำนักแผน และเทคโนโลยี” section ที่ 2 ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ผู้เข้าอบรม “ศูนย์ภาค” บรรยายโดยคุณศุภวิชญ์ เขียวขจี ตลอดหลักสูตร
   
  Supreme Service Products NEWS&Event Contact Us
 
About Supreme
History
ISO 9001 & 14001
Award
แจ้งซ่อม Online
Warranty Information
ศูนย์บริการ Supreme
ศูนย์บริการ OTPC โซน 3
มายไอที
Printer/Toner/Peripheral
Supreme Events
Supreme News
IT News
 
 
Copyright Supreme Distribution (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved